• Formställning

    Sobacken

    Under slutet av mars startade montaget utav valvställning. Under året kommer ca 8000 m3 formställning monteras för gjutning utav valv inne i rötanläggningen

  • Portal över E6

    E6 Tingstad

    Arbetet på E6- Tingstad projektet i Göteborg fortsätter. Under förra veckan gjöts en utav tre gjutettaper över E6 motorväg. Framöver fortsätter montage av formställning och portal över tågspår.