Våra projekter

Frico har en lång erfarenhet av olika projekt av varierande storlek, omfattning och komplexitet. Vi har levererat bra samarbetsprojekt i Norge och Sverige.